نوشته‌ها

Crosslinked

سیم و کابل‌های کراس‌لینک شده دنیای امن‌تری می‌سازند.

/
بیایید با این امر روبرو شویم که زمین ما ارزشمند است و یک زندگی خو…

اخطار به جایگزینی آلومینیوم در سیم

/
مشاهدات ما نشان میدهد که اخیرا در بازار گروهی از سازندگان، در تبلیغات خود سیم های آلومینیومی با پوشش مس برای سیم کشی ساختمان ها رو هدف قرار داده اند و تولید انبوه سیم های آلومینیومی را در دستور کار قرار داده اند.