نوشته‌ها

1457420855001_rod-th4

قیمت بروز شده جهانی

/
قیمت جهانی امروز مس: 5,878.5 $   قیمت جهانی امروز آلومینی…